The Circle Of Truth

In deze mega-productie werkte ik nauw samen met theatermaker Annica Müller, choreograaf Peter Leung, en nog tal van andere makers en spelers, samengebracht door Chafik Benhmidouch en Xander Straat van Stichting Obscure. Wat wij maakten is onderdeel van een totaalspektakel, geïnspireerd op de roman De Meester en Margarita van de Russische schrijver Michail Boelgakov. Ik begeleidde Annica Müller in het schrijven van haar monoloog voor ‘The Kitty Karma Club’, waar ik tevens als performer deel van uitmaakte. We speelden op de NDSM-werf in Amsterdam van half april t/m half mei.

***

Wetten met Koppen

Nina van Koppen en ik vormen het duo Wetten met Koppen. We maken intiem ervaringstheater over multidimensionale relaties en persoonlijke bloei.

Onze laatste voorstelling is genaamd Quiet Rites. Gebaseerd op een zoektocht naar de kracht van rituelen, ontwikkelden we ‘a powernap to the higher self’, die telkens één iemand uit het publiek mocht ondergaan. Hiermee gingen we in première in het pop-up-performance-programma van Oerol 2019 en Doorgaan met het lezen van “Wetten met Koppen”

Nevernooitgedacht, coming of age in een sprookjeslandschap

Als afstudeerwerk aan de opleiding Writing for Performance (HKU) schreef ik ‘Nevernooitgedacht, coming of age in een sprookjeslandschap’. Liet Lenshoek begeleidde me in het schrijfproces en zegt over de tekst:

‘(…) Het is een verrassend geëngageerd stuk dat zich afspeelt in een fantasievolle wereld. Gebaseerd op Peter Pan creëert Leila een universum dat gaat over de strijd tegen volwassen worden, de behoefte aan liefde, aan ongebrijdelde vrijheid, aan zorg voor de wereld. Ze schrijft intrigerende, aanraakbare personages in een  Doorgaan met het lezen van “Nevernooitgedacht, coming of age in een sprookjeslandschap”

Ontworteld

Foto’s: Jan Willem Groen

In samenwerking met regisseur Koen van Etten schreef ik de monoloog ‘Ontworteld’, die gespeeld werd door Minne Koole. Rob de Graaf begeleidde mijn schrijfproces en schreef na afloop van de voorstelling:

‘Theater kan zo eenvoudig zijn. Niet meer is er nodig dan een man in een lege ruimte. Hij praat over leven en dood, over de wreedheid en de koestering, over wat er kan gebeuren in de stilte van Doorgaan met het lezen van “Ontworteld”

With my little titties and phat belly

In 2017 maakte actrice Anne Reitsma een afstudeersolo. Ik begeleidde haar in het schrijven van de tekst en gaf dramaturgisch advies.

Foto’s: Jos Kuklewski

In de solo zien we hoe Reitsma strugglet met de verwachtingen die de wereld van haar heeft, maar vooral, hoe ze struggelt met de verwachtingen die ze van zichzelf heeft. In de inleiding van mijn afstudeerscriptie ga ik hier uitgebreider op in.

Anne Reitsma over onze samenwerking:

‘Leila heeft actief over mijn schouder mee gekeken op een manier die ik als fijn en productief heb ervaren. Haar betrokkenheid is een enorme kracht en daarmee heeft ze de voorstelling tot een hoger niveau getild.’ 

Mijn goddelijke komedie


Jelle Mensink als Dante.  Foto Jos Kuwelski 

In het derde jaar van de Schrijfopleiding werkte ik samen met acteurs Lars Brinkman, Jelle Mensink, Stella van den Sigtenhorst en vormgever Fleur van Daal aan een eenakter. Ik maakte een bewerking van ‘De goddelijke komedie’ van Dante Alighieri.

Mijn goddelijke komedie

Proloog (gezongen)

Niet lang na de Schepping wordt Lucifer, de duivel zelf, verstoten uit de hemel. Zijn val boort een reusachtig, trechtervormig gat in de grond. Daarin bevinden zich Doorgaan met het lezen van “Mijn goddelijke komedie”

Uit de wind

In 2015 maakte Janet Oosterlaken een afstudeervoorstelling op locatie. Ik leverde tekst en dacht mee over de dramaturgie. Het werd gespeeld door drie dappere jonge mannen in een waanzinnig zandlandschap, met als onderwerp: wat betekent het om kind te zijn en hoe behouden wij als volwassenen onze speelsheid?

Flyer: Floris Barnhoorn

We beloofden er een feestje van te maken

In 2015 schreef ik een tekst voor theatermaker Kirsty Handels. Het werd gespeeld door Sophie de Hart en Coosje de Loor.

Lees hier onder een fragment.

2.0 : Twee ons vriendschap

CHARLEY: Ik herinner me de donkere herfstavond waarop jij plots voor me staat. Het is al heel laat, mijn ouders zijn weg – uiteraard… Ik verwacht niemand, behalve de buitenlandse pizza-jongen op zijn brommer. En ineens sta jij daar, met je schouders te schokken en je hand Doorgaan met het lezen van “We beloofden er een feestje van te maken”